Isolerglas

Isolerglas består av två eller flera glasskivor som sammanfogas vid kanterna.

Man kan kombinera med olika typer av glas i samma ruta t.ex. solskydd+säkerhet+energi.

När det gäller energi så kan man komma ner i väldig låga U-värden men vad man bör tänka på då är att vid kall och fuktig väderlek så finns risk för kondens på utsidan av glaset på grund av att värmen inte kommer  ut till ytterglaset som blir den kalla ytan som fukten söker sig till.