Isolerglas

Isolerglas består av två eller flera glasskivor som sammanfogas vid kanterna.

Man kan kombinera med olika typer av glas i samma ruta t.ex. solskydd+säkerhet+energi

 

Energiglas

Glas i sig har en mycket dålig värmeisolerande förmåga. För att klara krav på god värmeisolering och energihushållning byggs glaskonstruktioner normalt upp av isolerande skikt med lågemitterande glasskivor.

Med energiglas i en isolerruta kan man få väldigt låga U-värde för att spara på värmen i fastigheten.

En 3-glasruta med energiglas och argongas i mellan glasen har ett U-värde på 1,2/m2K

Energiglaset finns även som enkelglas och kan därför användas i vanliga kopplade fönster där man byter ut innerglas mot ett energiglas och får då ett U-värde som motsvarar en 3-glasruta.

Solskyddsglas

För att inte få problem med det termiska rumsklimatet är det viktigt att erforderligt solskydd för solutsatta glasade konstruktioner säkerställs. Solskyddet kan antingen finnas i glaset eller vara en kombination av glas och annat skydd.

Solskyddsglaset är ett belagt eller genomfärgat glas som reflekterar bort eller absorberar en stor del av solvärmen.

Det finns i många olika färger och optiska prestandor för olika ändamål och utseende på fasaden.

Brandglas

Brandglas är till för att vid en brand stoppa öppen eld i en viss tid enligt de krav som ställs på den utsatta väggens konstruktion och det är från 15 minuter upp till 1,5 timmar.

Vi är ett Auktoriserat montageföretag på glas och aluminiumpartier.

Mer info om montage finns att få hos MTK www.mtk.se

Mer info om solskyddsglas finns att få hos www.pilkington.se

Ljudrutor

Bullret är ett problem som ökat. Bullret tränger i huvudsak in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna.

En ljudruta är uppbyggd på olika sätt beroende på vilken typ av ljud som skall reduceras.

De vanligaste fallen är trafikbuller och med rätt ruta så upplever man en halvering av ljudet från gatan.