Lagning av stenskott

Vissa stenskott går att laga, så kallade stjärnor och oxögon om de inte blivit en längre spricka.

Vid en lagning har försäkringstagaren en lägre självrisk som i de flest fall är 200:-

Vänta inte med att laga ett stenskott för om det är för gammalt blir resultatet sämre.