Fasta galler

Fasta galler är en enklare form av inbrottsskydd och finns i olkia utförande och storlekar.

Vi har ett enkelt och lättmonterat inkrypningsskydd för mindre villafönster.

Mer info: http://www.axalux.se