Ljudrutor

Bullret är ett problem som ökat. Bullret tränger i huvudsak in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna.

En ljudruta är uppbyggd på olika sätt beroende på vilken typ av ljud som skall reduceras.

De vanligaste fallen är trafikbuller och med rätt ruta så upplever man en halvering av ljudet från gatan.