Energiglas

Glas i sig har en mycket dålig värmeisolerande förmåga. För att klara krav på god värmeisolering och energihushållning byggs glaskonstruktioner normalt upp av isolerande skikt med lågemitterande glasskivor.

Med energiglas i en isolerruta kan man få väldigt låga U-värde för att spara på värmen i fastigheten.

En 3-glasruta med energiglas och argongas i mellan glasen har ett U-värde på 1,2/m2K

Energiglaset finns även som enkelglas och kan därför användas i vanliga kopplade fönster där man byter ut innerglas mot ett energiglas och får då ett U-värde som motsvarar en 3-glasruta.