Energiglas

Ett energiglas är ett fönsterglas där ett mycket tunt och hårt oxidskickt har lagts ovanpå glaset. Denna oxidbeläggning är lika tålig som glaset självt och släpper igenom nästan lika mycket ljus. Däremot så stoppar oxidskicktet 85-96 procent av den strålningsförlusten. Glasytan reflekterar den långvågiga värmestrålningen vilket gör att ca 50 procent mer av värmen stannar kvar i rummet.