Energistöd för byte till energieffektiva fönster på max 30 000 kronor per villa

Regeringen har infört ett bidrag med syfte att hjälpa privatpersoner att energieffektivisera sina hem, sänka sina uppvärmningskostnader och samtidigt ge en tryggare elförsörjning i hela landet. Bidraget kan bland annat användas till att byta till mer energieffektiva fönster*

Därför finns ett bidrag för energieffektivisering i småhus

Många villor i Sverige är byggda mellan år 1960 och 1980. Bland dem är det enligt Energimyndigheten många som har eluppvärmning och 2-glasfönster. Eftersom mycket av husets uppvärmning kan försvinna ut genom 2-glasfönster leder denna kombination till hög elförbrukning och när elpriserna var rekordhöga under vintern 2022/2023 fick många villaägare extremt höga elräkningar. För att hjälpa de enskilda husägarna och säkra elförsörjningen har regeringen infört ett bidrag för energieffektivisering i småhus.

Energistödet finns till och med 2025 och kan betalas ut retroaktivt

Du som är berättigad kan söka bidraget via Boverkets e-tjänst från den 3 juli 2023 till och med år 2025. Det går även söka retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder som har utförts efter den 8 november 2022.

Här kan du läsa allt om ansökan och mer om stödet

Småhus och åtgärder som är berättigade till stödet

Bidraget kan nyttjas till materialkostnader för åtgärder som syftar till energieffektivisering i småhus som används som permanentboende och som värms upp med el eller gas.

Därför finns ett bidrag för nya fönster

Under vintern kan över 30 procent av uppvärmningen inomhus försvinna ut genom dåliga fönster, enligt energifonster.nu Genom att byta till moderna och energieffektiva fönster stannar värmen kvar inomhus och husets totala energiförbrukning blir lägre. Att byta ut dåliga fönster ger dessutom dig som bor i huset bättre inomhusmiljö och moderna fönster är bättre än äldre på att stänga ute oönskade ljud från till exempel trafik.

* om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus